Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.Persoonsgegevens die wij verwerken
Techon, en hun ICT provider Corax ICT Group, verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·         Voor- en achternaam
·         Email adres
·         Telefoonnummer

2. Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Techon, en hun ICT provider Corax ICT Group, verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
• Techon, en hun ICT provider Corax ICT Group, verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.
• Telefonisch contact

4. Bewaartermijn
Techon, en hun ICT provider Corax ICT Group, zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
·         Wettelijke grondslag: Techon houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

5. Delen met derden
Techon, en hun ICT provider Corax ICT Group, verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Techon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Beveiliging
Techon, en hun ICT provider Corax ICT Group, neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo streven wij er bijvoorbeeld naar om alleen met HTTPS verbindingen te werken, zo realiseren we een stukje veiligheid voor onze website bezoekers op het internet.

7. Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij ons om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

8. Cookies
Techon, en hun ICT provider Corax ICT Group, gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

9. Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.